BİST
4.854,16
ALTIN
1.043,73
DOLAR
18,62
STERLİN
22,41
EURO
19,31

Kirlettiğimiz denizleri çocuklarımıza temizlettirmemeliyiz

Eğitim İş Kocaeli Şubeleri adına açılama yapan Şube Başkanı Sabri Mutlu kirlenen denizin temizlenmesi yolunda öğrencilerin figüran olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Kirlettiğimiz denizlerimizi çocuklarımıza temizlettirmemeliyiz dedi. 

01 Ocak 1970 05:00
Kirlettiğimiz denizleri çocuklarımıza temizlettirmemeliyiz

??te o aç?klaman?n içeri?i: 
 
Gün geçmiyor ki bizleri ?a??rtmayan bir gündem ile kar??la?mayal?m. Bu hafta da bizleri ?a?k?nl?k ve umutsuzlu?a sürüklemek istercesine iki önemli gündem konusu ile kar??la?t?k. 
 
Bunlardan ilki çok ciddi bir çevre felaketi ya?anmas?na ra?men daha köklü tedbirler almak yerine medyatik ve magazinsel bir davran?? biçimi ile ö?retmen ve ö?rencilerimize denizi temizleme görevi verilmi?tir.
 
?kincisi de LGS s?nav?nda Milli E?itim Bakanl??? eliyle devlet okullar?n?n itibars?zla?t?rmak istercesine özel bir yay?nevinin sorular?n?n LGS s?nav?nda kullan?lmas? sonucunda özel okullar?na pozitif ayr?mc?l?k yap?lm??t?r.
 
Limanlar?n ve Endüstriyel Tesislerin yetkililerce yeterli düzeyde denetlenmemesi, evsel at?klar?n kontrolsüz bir ?ekilde denizlerimize ak?t?lmas? sonucu ya?anan kirlilik y?llarca görmezden gelinmi? ve hepimizin bildi?i gibi Müsilaj (Deniz Salyas?) felaketi ile Marmara Denizi yok olma noktas?na gelmi?tir.
 
Geçti?imiz hafta Ba?iskele ?lçemizde Çevre Bakan?’n?n kat?
 
Biz yeti?kinlerin, çocuklar?m?z b?rakmak zorunda oldu?umuz daha temiz ve daha ya?anabilir bir dünya olmas? gerekirken bizler kirletti?imiz denizlerimizi çocuklar?m?za temizlettirmemeliyiz.
 
E?itim, bir plan ve program dahilinde e?itim kurumlar?nda gerçekle?mesi durumunda ba?ar?ya ula?aca?? muhakkakt?r. Bu amaçla, tüm okullarda Çevre Kulübü kurulmakta ve çevreye duyarl?, temizlik kültürüne sahip nesiller yeti?tirilmektedir. Çevreyi de en çok kirleten bireyler de?il, endüstriyel tesisler ve onlara göz yuman kamu görevlileridir.

Henüz kimyasal ve biyolojik bir ara?t?rma yap?lmadan, Çocuklar?m?za i? sa?l??? ve güvenli?i e?itimi verilmeden, ki?isel koruyucu donan?m sa?lanmadan çocuklar?m?z?n ve ö?retmenlerimizin hayat? riske at?lmamal?d?r.

E?itim ?? olarak, Karamürsel Kaymakam?’m?za, Valimize ve Milli E?itim yetkililerine sesleniyoruz; Marmara Denizi bizim için de?erli?idir ancak ö?retmenlerimiz ve ö?rencilerimiz daha da de?erlidir. Ö?rencilerimizin hayat?n? riske atan bu uygulamadan bir an önce vazgeçin, Endüstriyel ve evsel at?klar?n bir an önce denizler at?lmas?n? engelleyin. 
 
2021 LGS S?nav? yap?lm?? ancak ak?llarda da birçok soru i?areti b?rakm??t?r. S?navda sorular?n zorluk derecesi do?ru belirlenememi? ö?renciler mutsuzlu?a ve umutsuzlu?a mahkum edilmi?tir. S?nav sorular? özel bir yay?n evinden al?nt?lanm?? ve e?itimde özelle?tirmenin yeni bir evresi ya?anm??t?r. S?nav devam ederken sorular?n foto?raf? çekilerek s?nav güvenli?i bozulmu?tur. Yasak olmas?na ra?men Bilecik ?l Milli E?itim ?ube Müdürü s?nav aras?nda ö?rencisi ile görü?türülerek Anayasa’n?n e?itlik ilkesi zedelenmi?tir. S?nava giren ö?rencilerin sadece % 6’s?n?n s?navla ö?renci alan okullara girebilecek, geri kalan % 94’ ü ise adrese dayal? sisteme göre okullara yerle?tirilecektir. Milli E?itim Bakanl???na sesleniyoruz, özel okullara verilen te?vikler kadar devlet okullar? da desteklenmeli ve f?rsat e?itli?i sa?lanmal?d?r.
Milli E?itim Bakanl???, gerek foto?raf?n çekilip payla??lmas?, gerekse Bilecik Milli E?itim ?ube Müdürü’nün s?nava giren çocu?u ile görü?mesinin, s?nav sorular?n?n özel yay?n evinin soru kitab?ndan al?nt?lanm?? olmas? nedeniyle gerekli inceleme ve soru?turmalar? yapmal?d?r. ?nceleme sonucunda ihmali ve kusuru bulunanlar hakk?nda gere?i yap?lmal? kamu vicdan? rahatlat?lmal?d?r. E?itim ?? Sendikas? olarak sürecin takipçisi olaca??m?z? duyuruyor, kamuoyuna sayg?lar sunuyoruz.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.