BİST
4.854,16
ALTIN
1.043,73
DOLAR
18,62
STERLİN
22,41
EURO
19,31

GTÜ öğrencilerinden çevreci uygulama

GTÜ Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin Sıfır Atık hedefine ulaşmak amacıyla geliştirdiği “Biriktir” uygulaması, çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sunuyor. Öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde herkesi uygulamaya destek olmaya davet etti. 

01 Ocak 1970 07:15
GTÜ öğrencilerinden çevreci uygulama

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisli?i bölümü ö?rencisi Ya?mur Gömürlü liderli?inde kurulan Biriktir Ekibi, “?nsanlar?n, hammadde kayna?? olan at?klar?n? çöpe atmaktan nas?l vazgeçirir ve sürdürülebilir geri dönü?üm al??kanl?klar? kazand?r?r?z?” sorusu etraf?nda ortaya ç?kt?.  Elif Köse (Çevre Mühendisli?i, 3. S?n?f), Yusuf Demir (Bilgisayar Mühendisli?i, 4. S?n?f) ve Ya?mur Gömürlü’nün (Çevre Mühendisli?i, 4. S?n?f) olu?turdu?u Biriktir ekibi, çevre mevzuatlar?n?n takibi ve i? geli?tirme, tasar?m ve yaz?l?m geli?tirme konular?nda çal??malar yap?yor. Ekip toplumsal ve çevresel fayda yaratabilecek yenilikçi çözümlerin ortaya ç?kmas? amac? ile, Vodafone ReWorld Aç?k ?novasyon Program?’na ba?vurarak 121 Tak?m aras?ndan finale kadar ba?ar?yla gelip 2 ayl?k ön kuluçka sürecini tamamlad?. ?stanbul ve Kocaeli bölgesinden ba?layarak yerel yönetimlerin bünyesine kat?lmas? için çal??malar?n? sürdürüyor. Ö?rencilerin geli?tirdi?i uygulamalar? Google Play ve Apple Store’da yay?nlanmaya ba?lamadan önce Gebze Teknik Üniversitesi s?f?r at?k kapsam?nda Rektörlü?e ba?l? At?k Birimi ve Çevre Yönetimi taraf?ndan geri kazan?m at?k kutular?n?n noktalar? uygulamada payla??lmas? sa?land?. 
 
‘ÇEVRE KAZANIRKEN S?Z DE KAZANIRSINIZ’
 
Ekip lideri Ya?mur Gömürlü, Biriktir uygulamas? ile ilgili ?unlar? söyledi: “Biriktir, geri dönü?üm noktalar?n? gösteren bir uygulamadan çok daha fazlas?! Çevre kazan?rken siz de kazan?rs?n?z. Ya?ad???n?z yeri ve dünyay? sa?l?kl?, temiz ve güzel hale getirmek için arkada?lar?n?z?, ailenizi, kom?ular?n?z?, okul arkada?lar?n?z? veya i? arkada?lar?n?z? Biriktir'e davet ederek beraber at?klar?n?z? geri dönü?türmeye ba?layabilir çevreye olan ki?isel etkinizin art???n? beraber takip edebilirsiniz. Çevre sa?l???n? korumam?z, karbon ayak izini azaltmam?z ve bunun için hepimizin harekete geçmesi gerekiyor.” 
 
UYGULAMA BELED?YELER?N ?? YÜKÜNÜ AZALTACAK
 
Türkiye'de y?lda 1,5 milyar ton geri dönü?türülebilir at?k ekonomiye kazanmadan çöpe gitmektedir. Bu bizlere, ak?ll? sistemlere ve insanlara bilinç kazand?racak uygulama ve i? birliklerine ihtiyaç oldu?unu göstermektedir. Biz bireylerin ham madde kayna?? olan geri dönü?türülebilir at?klar?n? çöpe atmalar?ndan vazgeçirecek, insanlar? ve firmalar? çevre için harekete geçirecek ve belediyelerin i? yükünü azaltacak sosyal bir mobil platform geli?tirdik. Bu platform kullan?c?lar?n?n en k?sa sürede ambalaj, cam, tekstil, elektronik at?k, ya? ve pil at?k noktalar?n? gitmelerini sa?larken, geri dönü?üm yapt?kça kazan?lan çevre puanlar?yla çe?itli ödüllerin sahibi olmalar?n? sa?l?yor.”  
 
UYGULAMAYLA ÖDÜL KAZANMAK MÜMKÜN
 
Biriktir uygulamas?na dahil olan ki?iler çevreyi korurken ayn? zamanda ödül kazan?yor. Uygulamaya kat?lmak için yap?lmas? gerekenler; Biriktir’i Google Play veya Apple Store üzerinden telefona indirilip kay?t i?lemi yap?l?yor.  Biriktir, harita k?sm?ndan size en yak?n at?k noktas?n? seçtikten sonra rota ba?lat?l?yor. At?k noktas?na var?nca otomatik olarak aç?lan kamera ile at?klar?n? geri dönü?türürken foto?raflay?p video çekilir.  Geri dönü?türülen at?k türüne göre Çevre Puan? kazan?l?yor ve ödüller sayfas?ndan istenilen ödül seçiliyor. At?k maddelerin geri dönü?üme kazand?r?lmas?nda ki?isel etki ve ilçenin genel etkisini Skor k?sm?ndan görmek mümkün.  Biriktir Ekibi, Google Play ve Apple Store’da yay?na giren Biriktir Mobil Uygulamas? d???nda yerel yönetimler ve belediyelerin verimlili?ini art?racak ve sorunlu bölgelerin online takibi amac?yla bir yönetim paneli üzerinde çal??malar?n? devam ettiriyor. 

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.